[1]
Hølmebakk, I.-M. 2009. Universell utforming i arkitektpraksis – belyst gjennom to offentlige bygg. FormAkademisk . 2, 1 (aug. 2009). DOI:https://doi.org/10.7577/formakademisk.58.