(1)
Vinje, E. Baseskoler. En kritisk diskursanalyse av teksten Baser fra Rådgivningstjenesten for skoleanlegg. FormAkademisk 2010, 3.