(1)
Grange, K. Mellan Skrå Och Profession. Om De Svenska Arkitekt- Och ingenjörsutbildningarnas framväxt Och Hur Ett Dominerande Kunskapsideal Har Tagit Form. FormAkademisk 2010, 3.