(1)
Frisch, N. S. Når øyet styrer hånden: Om mestringsprosesser i barnehagen. FormAkademisk 2008, 1.