(1)
Lutnæs, E. Kritisk refleksjon og systemorientert design: – Bevisstgjøring og endringskompetanse gjennom Utdanning for bærekraftig forbruk. FormAkademisk 2015, 8.