(1)
Almevik, G. Hantverksvetenskap och vetenskapligt hantverk: Om utvärdering av lärandemål i hantverksinriktad högskoleutbildning. FormAkademisk 2019, 12.