(1)
Hagen, A. L.; Osuldsen, J. B. Splotting Som Erfaringsbasert verktøy for Medvirkning Og stedsforståelse Ved Byromsutforming. FormAkademisk 2021, 14.