(1)
Reitan, J. B. FormAkademisk 10 år – Med Forskning På Design Og Designdidaktikk. FormAkademisk 2018, 11.