(1)
Brekketo, B. Bilder I Hjemmet – Hvordan Visuelle Uttrykk Definerer Muslimske Rom I Norge. FormAkademisk 2021, 14.