(1)
Risan, L. C.; Nørve, S. Universell utforming og den vanskelige avgrensingen av «alle». FormAkademisk 2013, 6.