(1)
Klungland, M. Romtidmaterialisering og subjektivering: Kunst- og hÄndverksdidaktikk under posthumane betingelser . FormAkademisk 2023, 16.