(1)
Klungland, M. Romtidmaterialisering Og Subjektivering: Kunst- Og hÄndverksdidaktikk under Posthumane Betingelser. FormAkademisk 2023, 16.