(1)
Hoem, J.; Eide , G. Utvidet Virkelighet I bøker for Barn: «Augmented Reality» Og Analoge bøker. FormAkademisk 2023, 16.