(1)
Haakonsen, P. Programmering I Kunst Og hÄndverk 2018-2022 : Utviklingen Av Pseudokodemodellen. FormAkademisk 2023, 16.