(1)
Haakonsen, P. Programmering i Kunst og hÄndverk 2018-2022 : Utviklingen av pseudokodemodellen. FormAkademisk 2023, 16.