(1)
Gulliksen, M. S. Gode Valg – Om læreres Utvelgelseskompetanse I Kunst Og håndverk. FormAkademisk 2013, 5.