(1)
Porko-Hudd, M.; Hartvik, J. Pedagogisk slöjd i post-pandemitid: Från förändring och lärdomar till utveckling. FormAkademisk 2023, 16.