(1)
Lutnæs, E.; Brænne, K.; Omtveit, B. Et kunnskapsfag med samfunnsrelevans : Retorisk analyse av professor Nielsens faste spalte i tidsskriftet Form. FormAkademisk 2023, 16.