(1)
Frisch, N. S. Uformell tegning og formell tegneundervisning sett i lys av teori om lek : Om professor Liv Merete Nielsens bidrag for å fremme visuell kompetanse. FormAkademisk 2023, 16.