(1)
Reitan, J. B. Leder. FormAkademisk 15 år : – i full aktivitet . FormAkademisk 2023, 16.