(1)
Hølmebakk, I.-M. Universell Utforming I Arkitektpraksis – Belyst Gjennom to Offentlige Bygg. FormAkademisk 2009, 2.