(1)
Illum, B.; Johansson, M. Vad är tillräckligt Mjukt? – Kulturell Socialisering Och lärande I Skolans slöjdpraktik. FormAkademisk 2009, 2.