(1)
Frisch, N. S. Bokanmeldelse. Ann-Hege Lorvik Waterhouse: I materialenes verden. Perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet. FormAkademisk 2013, 6.