(1)
Gulliksen, M. S. Beredskapskunnskap – navet i Lærerutdanning i Kunst og håndverk. FormAkademisk 2014, 7.