Vinje, E. (2010). Baseskoler. En kritisk diskursanalyse av teksten Baser fra Rådgivningstjenesten for skoleanlegg. FormAkademisk, 3(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.108