Grange, K. (2010). Mellan skrå och profession. Om de svenska arkitekt- och ingenjörsutbildningarnas framväxt och hur ett dominerande kunskapsideal har tagit form. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, 3(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.109