Frisch, N. S. (2008). Når øyet styrer hånden: Om mestringsprosesser i barnehagen. FormAkademisk, 1(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.123