Reitan, J. B. (2011). FORMakademisk med støtte fra Norges forskningsråd. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 4(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.124