Lutnæs, E. (2015). Kritisk refleksjon og systemorientert design: – Bevisstgjøring og endringskompetanse gjennom Utdanning for bærekraftig forbruk. FormAkademisk, 8(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1433