Næss, P. (2017). Bokanmeldelse: Kritisk diskursanalyse. FormAkademisk, 10(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2300