Almevik, G. (2019). Hantverksvetenskap och vetenskapligt hantverk: Om utvärdering av lärandemål i hantverksinriktad högskoleutbildning. FormAkademisk , 12(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2310