Brænne, K. (2018). Frå DesignDialog til Design Literacy: Om etablering av eit fagdidaktisk forskingsfelt innan design, kunst og handverk. FormAkademisk, 11(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2574