Hagen, A. L., & Osuldsen, J. B. (2021). Splotting som erfaringsbasert verktøy for medvirkning og stedsforståelse ved byromsutforming . FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, 14(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2586