Kramer, H. (2018). Når tilskueren tegner: Minnehandlinger og formidling av sensitive emner i det 21. århundre. FormAkademisk, 11(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2741