Reitan, J. B. (2018). FormAkademisk 10 år – med forskning på design og designdidaktikk. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 11(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2966