Skjelbred, B. H. (2021). "Det ekstra laget"- for en helhetlig undervisning: Observasjonstegning og forestillingstegning i skolen-hva står på spill. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, 14(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3823