Vinje, E. (2013). Kampen om skoleanlegget - historikken bak baseskolene. FormAkademisk, 6(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.383