Brekketo, B. (2021). Bilder i hjemmet – hvordan visuelle uttrykk definerer muslimske rom i Norge. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, 14(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3916