Berg, A. ., Carella, A., Lysebo, M. ., & Nielsen, L. M. (2021). Bærekraft i profesjonsutdanninger : Gap mellom strategi og programplaner? . FormAkademisk, 14(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3955