Bergman, S. (2021). Hvilken betydning har hvem som kopierer? - ulike utfordringer ved bruk av visuelle åndsverk. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, 14(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4124