Reitan, J. B., & Ringvold , T. A. . (2020). Leder. FormAkademisk med ny grafisk profil. FormAkademisk, 13(5). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4126