Risan, L. C., & Nørve, S. (2013). Universell utforming og den vanskelige avgrensingen av «alle». FormAkademisk , 6(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.436