Klungland, M. (2023). Romtidmaterialisering og subjektivering: Kunst- og hÄndverksdidaktikk under posthumane betingelser . FormAkademisk, 16(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4799