Hoem, J., & Eide , G. (2023). Utvidet virkelighet i bøker for barn: «Augmented Reality» og analoge bøker . FormAkademisk, 16(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4805