Honerud, H., & Honerud, J. (2023). Å forme et kreativt blikk: Fotografi i samspill mellom teknisk ferdighet og bildeforståelse . FormAkademisk, 16(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4807