Haakonsen, P. (2023). Programmering i Kunst og hÄndverk 2018-2022 : Utviklingen av pseudokodemodellen. FormAkademisk, 16(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4812