Skjelbred, B. H., & Borgen, J. S. (2023). Formingsforskning i en ny tid? : En undersøkelse om formingsforskning, kunnskapsutvikling og endring i faget Kunst og håndverk. FormAkademisk, 16(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4813