Kvalbein, Åse, & Småland, E. G. (2023). Leire og keramikk i norske læreplaner : i perioden 1922 til 2020. FormAkademisk , 16(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4815