Porko-Hudd, M., & Hartvik, J. (2023). Pedagogisk slöjd i post-pandemitid: Från förändring och lärdomar till utveckling. FormAkademisk , 16(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.5088