Lutnæs, E., Brænne, K., & Omtveit, B. (2023). Et kunnskapsfag med samfunnsrelevans : Retorisk analyse av professor Nielsens faste spalte i tidsskriftet Form. FormAkademisk, 16(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.5089