Frisch, N. S. (2023). Uformell tegning og formell tegneundervisning sett i lys av teori om lek : Om professor Liv Merete Nielsens bidrag for å fremme visuell kompetanse. FormAkademisk, 16(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.5174