Ringvold, T. A. (2023). Kjære Liv . FormAkademisk, 16(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.5300